Het sociaal vangnet voor zelfstandigen wordt groter

De kloof tussen zelfstandigen en werknemers is nog steeds groot, maar er is beterschap. We overlopen eens samen de puntjes:

Wat reeds bestond

De minimumpensioenen werden reeds opgetrokken, zelfstandigen ontvangen dezelfde kinderbijslag als werknemers en de ziekteverzekering dekt ook voor zelfstandigen de kleine risico's. Wanneer u als zelfstandige een bezoek brengt aan de dokter of tandarts, krijgt u dus evenveel terug als een werknemer. Dit is al prima geregeld.

Nieuwe maatregelen

1.Sneller recht op uitkering bij ziekte

Als zelfstandige hebt u sinds 1 juli 2019 vanaf de eerste ziektedag recht op een uitkering. Voorwaarde is dat u langer dan één week arbeidsongeschikt bent.

Concreet ontvangt u deze bedragen:

- 48.71€ per dag als alleenstaande zelfstandige
- 60.86€ per dag als zelfstandige met gezinslast
- 37.35€ per dag als samenwonende zelfstandige

2.Bij tegenslag wordt een overbruggingsuitkering soepeler toegekend

Wanneer u uw zelfstandige activiteit niet meer kan uitoefenen door 'tegenslag', heeft u recht op een overbruggingsuitkering via uw sociaal verzekeringsfonds. Vroeger werd 'tegenslag' gekwalificeerd als brand, natuurrampen, vernieling van bedrijfsgoederen, allergie, faillissement of collectieve schuldenregeling. Sinds 1 juli zijn er 2 extra criteria: ‘schade aan bedrijfsgoederen’ en ‘gebeurtenissen of beslissingen met economische impact’. Dus een winkelier die de deuren moet sluiten door wegenwerken kan zich beroepen op dit overbruggingsrecht. Ook ramkraken of embargo's ( Russisch embargo voor de fruitsector ) komen in aanmerking.

Deze bedragen worden uitgekeerd:

- 1.582,46€ per maand voor een gezinshoofd
- 1.266,37€ per maand voor een alleenstaande

Deze bedragen worden 12 maanden uitgekeerd. Voor zelfstandigen die reeds langer dan 15 jaar actief zijn, wordt er 24 maanden uitgekeerd.

3.Tien dagen geboorteverlof voor papa's

Zelfstandige papa's krijgen vanaf 1 mei 2019 10 volle dagen of 20 halve dagen verlof bij de geboorte van hun kindje.

U ontvangt deze bedragen:

- 81,63€ voor een volledige dag
- 40,81 voor een halve dag

Neemt u maar 8 dagen verlof op ( in plaats van 10 ), dan krijgt u 15 gratis dienstencheques, elk ter waarde van 9 euro.

4.Zes weken verlof bij pleegzorg

Wanneer u als zelfstandige een minderjarig pleegkind in huis neemt, dan heeft u recht op maximaal 6 weken pleegouderverlof. Gedurende deze periode betaalt uw ziekenfonds u deze bedragen uit:

- 489,75€ per week. Wanneer beide partners zelfstandig zijn, ontvangt u elk deze vergoeding.

5.Deeltijds tijdskrediet als zelfstandige in bijberoep

Als zelfstandige in bijberoep kan u sinds 1 augustus 2019 uw zelfstandige activiteit combineren met een deeltijdse werkonderbreking. U ontvangt dan een uitkering van de RVA op basis van tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof.
Bij een halftijdse loopbaanonderbreking, bedraagt de cumulperiode maximaal 24 maanden. Bij een 1/5de of 1/10de onderbreking is dat maximaal 60 maanden. Een voltijdse onderbreking kunt u maximaal 12 maanden cumuleren met een zelfstandig bijberoep.

Dankzij deze maatregelen bent u als zelfstandige veel beter beschermd dan vroeger. Heeft u vragen of wenst u meer info. Contacteer ons en wij zullen u deskundig informeren over deze materies.